Istraži: Uncategorized

S ciljem pripreme elaborata o proglašenju nacionalnim spomenikom predstavnici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK i Komisije za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa općine Lukavac, uz podršku džematskog odbora Turija, u petak 11. septembra 2020. su izvršili terensko istraživanje i dokumentovanje Stare džamije u Turiji, općina Lukavac.

Mr. sc. Rusmir Djedović Stručni saradnik za prirodno i etnološko naslijeđe Munisa Kovačević Stručni saradnik za kulturno-historijsko, umjetničko…

Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, UNESCO 1972 Konvencija o očuvanju nematerijalnog kulturnog naslijeđa, UNESCO 2003 Zakon…

MONUMENTA SREBRENICA Istraživanja, dokumenti, svjedočanstva Srebrenica kroz minula stoljeća MONUMENTA SREBRENICA Research, documents, testimonies Srebrenica through centuries past …