Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

SADRŽAJ (Klikom na sliku ili na link možete pregledati cjelokupno izdanje BAŠTINA 5. SJEVEROISTOČNE BOSNE)

ČASOPIS ZA BAŠTINU, KULTURNO-HISTORIJSKO I PRIRODNO NASLIJEĐEbastina 5

Northeast Bosnia's Heritage
Number 5, 2012.
Heritage magazine, Culture-historical and natural heritage

Glavni i odgovorni urednik:
doc. dr. sc. Edin Mutapčić

U