Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

(Klikom na sliku ili na link možete pregledati cjelokupno izdanje BAŠTINA 2. SJEVEROISTOČNE BOSNE)

BAŠTINA SJEVEROISTOČNE BOSNE BROJ 2, 2009.
ČASOPIS ZA BAŠTINU, KULTURNO-HISTORIJSKO I PRIRODNO NASLIJEĐEbastina 2

NORTHEAST BOSNIA’S HERITAGE
Number 2, 2009.
Heritage magazine, Culture-historical and natural heritage

Glavni i odgovorni urednik:
doc. dr. Edin