Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

U aprilu mjesecu 2010. godine u Banovićima je održan naučni skup pod nazivom Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Banovići. Naučni skup je održan u sali Radničkog doma u Banovićima, uz saradnju Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa Tuzlanskog kantona i općine Banovići. Svi naučno-istraživački radovi koji su prezentirani na ovom skupu su objavljeni u „Zborniku radova sa naučnog skupa kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Banovići“ krajem 2010. godine. U Zborniku je objavljeno 29 naučno-istraživačkih radova, objavljenih na 249 stranica, u tiražu od 500 primjeraka.