Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Klikom na sliku ili na link možete pregledati cjelokupno izdanje SEMBERIJA KROZ VIJEKOVE

zbornik semberija kroz vijekoveSADRŽAJ
PREDGOVOR

OD PRAHISTORIJE DO DANAŠNJIH DANA

Edin ŠAKOVIĆ, prof.
PROSTOR SEMBERIJE U PRAHISTORIJSKOM I ANTIČKOM RAZDOBLJU 11

Mr. Sc. Rusmir Djedović
SEMBERIJA
HISTORIJSKO-GEOGRAFSKA ISTRAŽIVANJA 41

Doc. dr. Edin Mutapćić
BIJELJINA I OKOLINA U SREDNJEM VIJEKU 50

Risto Matić, prof.
STEĆCI U ZAGONIMA
Jedan osvrt na našu prošlost(Separat) 63

Dr. Sc. Amira Turbić-Hadžagić
Zumreta Jamakosmanović
Indira Smajlović
SIMBOLIKA IZRAZA I PORUKA INSKRIBIRANIH BIJELJINSKIH STEĆAKA 94

Doc. dr. Edin Ramić
UPRAVNA ORGANIZACIJA KADILUKA BIJELJINA 102
Dr. sc. Salih Kulenović

REZULTATI DOSADAŠNJIH ETNOLOŠKIH
ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU SEMBERIJE I
DONJEG PODRINJA 117

Munisa Kovačević, prof.
OSVRT NA DŽAMIJE U BIJELJINI KAO DOBRA KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLIJEĐA 121

Dr. sc. Izet Šabotić, docent.
Mr. sc. Ćerim Rastoder, ass.
PRILIKE U SMEDEREVSKOM SANDŽAKU, ODNOSNO KNEŽEVINI SRBIJI I NJIHOV ODRAZ NA BIJELJINSKI KADILUK (1800.-1836.) 132

Mr. sc. Kemal Nurkić
ČARŠIJE U BIJELJINI I JANJI KRAJEM OSMANSKE VLADAVINE 148

Prof. dr. Azem Kožar
BIJELJINA I NJENA OKOLINA NA RAZMEĐU OSMANSKE I AUSTROUGARSKE UPRAVE 163

Mr. sc. Salkan Užičanin
REFLEKSIJE AGRARNE REFORME NA PRILIKE U KOTARU BIJELJINA NAKON PRVOG SVJETSKOG RATA 178

Dr. sc. Izet Šabotić, doc.
Selma Isić, prof.
HISTORIJSKI IZVORI O BIJELJINI I SEMBERSKOM KRAJU U ARHIVU TUZLANSKOG KANTONA 194

Doc. dr. Omer Hamzić
POLITIČKE PRILIKE U BIJELJINI IZA „PREVRATA"
1918/1919 213

Mr. sc. Rusmir Djedović
PRAVOSLAVNI VJERSKI OBJEKTI U BIJELJINI IZGRAĐENI NAKON 1995. GODINE 222

ISTRAŽIVANJA

PROF. DR MAHMUDA NURKIĆA
ZNAMENITE PORODICE I LIČNOSTI SEMBERIJE

Mr. Dževad Tosunbegović
FAMILIJA BEGZADIĆ I NJENI OGRANCI U KULTURNO–HISTORIJSKOM NASLIJEĐU SEMBRIJE I ZVORNIČKOG PODRINJA 287

Izet Hadžić
AKADEMIK HAMDIJA ĆEMERLIĆ U DOKUMENTIMA UDB-e SARAJEVO 296

Osman Kavazovic
Sjećanje na život i djelo hafiza Budimlije
ŽIVOTNI PUT I SUDBINA HAFIZA ABDULAHA BUDIMLIJE „Što se zapiše – ostaje, što se pamti – iščezne." 306

Asim Osmanbašić
JANJA I JANJARSKE PORODICE TUZLAK I SADIKOVIĆ 325

Dipl. ing. Idris Hujdurović
PREKO 300 GODINA PORODICE HUJDUROVIĆ U BIJELJINI 334

Mr. Kemal Bašić
MUSTAFA SADIKOVIĆ – DŽELIL ŽIVOT I DJELA 337

DRUŠTVENI ŽIVOT
U SEMBERIJI

Mr. sc. Nikola Čiča
HKD NAPREDAK U BIJELJINI OD OSNIVANJA DO PRVOG SVJETSKOG RATA 349

Dr. Miradet Zulić
MUZIČKI ŽIVOT U BIJELJINI OD 1919. DO 1941. GODINE 355

Prof. dr. Midhat Jažić
TRADICIONALNI PREHRAMBENI PROIZVODI I JELA U SEMBERIJI ( JANJI I BIJELJINI) 362

POGOVOR

Jusuf Trbić
DEVET GODINA RADA BZK «PREPOROD» BIJELJINA-JANJA 381