Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Klikom na sliku ili na link možete pregledati cjelokupno izdanje "Zbornik radova s naučnog skupa Naslijeđe Doboja i okoline"

zbornik radova s naucnog skupa naslijede doboja i okolineZbornik radova sa naučnog skupa "Naslijeđe Doboja i okoline" održanog 27. septembra 2014. godine u Doboju.

Redakcioni odbor:
Prof. dr. sc. Edin Mutapčić, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli,
predsjednik;
Benjamin Bajrektarević, prof., direktor Zavoda, podpredsjednik;
Prof. dr. sc. emeritus Salih Kulenović, Univerzitet u Tuzli, član;
Prof. dr. sc. Ivan Balta, Osijek, Hrvatska, član;
Prof.dr.sc. Zijad Bešlagić, Doboj, član
Mr. sc. Bajro Džafić, Medžlis islamske zajednice Doboj, član;
Doc. dr. sc. Omer Hamzić, Univerzitet u Travniku, član;
Mr. sc. Rusmir Djedović, Zavod, izvršni sekretar;
Adnan Kalesić, prof., Zavod, tehnički sekretar.

Izdavač:
JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturnohistorijskog
i prirodnog naslijeđa
Tuzlanskog kantona i Medžlis IZ Doboj

Za izdavača: Benjamin Bajrektarević, direktor Zavoda

Obrada: Adnan Kalesić

Naslovna strana: Stara razglednica Doboja

Štampa: PLANJAX print, Tešanj 032 661 571

Tiraž: 850 primjeraka