Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Klikom na sliku ili na link možete regledati cjelokupno izdanje - ZBORNIK RADOVA

Članci:

zbornik radova s naucnog skupa kulturno historijsko i prirodno naslijede opcine banovici

 • Obraćanje načelnika općine
 • Dir. Zavoda Benjamin Bajrektarević, „Aktivnosti Zavoda na zaštiti i korištenju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa područja Banovića“
 • Doc. dr. Bego Omerčević, „Gradina Tulovići kao kulturno-historijski spomenik“
 • Edin Šaković, prof. „Prahistorija šire okoline Banovića: arheološka slika i etnokulturni kontekst“
 • Doc. dr. Edin Mutapčić, „Župa Dramešin u srednjem vijeku“
 • Doc. dr. Amira Hadžagić-Turbić, Zumreta Jamakosmanović, dipl. žurnalist, „Natpis Božićka Banovića kao medij i njegove jezične osobitosti“
 • Mr. sc. Rusmir Djedović, „Dovišta i kultna mjesta na području Banovića“
 • Doc. dr. Edin Ramić, „Upravni status nahije Drametin (Dramešin) u osmanskom periodu“
 • Doc. dr. Izet Šabotić, „Izvori za historiju Banovića u Arhivu Tuzlanskog kantona“
 • Dr. sc. Omer Hamzić, „O političkim prilikama na području Banovića u periodu između dva svjetska rata“
 • Mina Kujović, savjetnik arhivist,„Prilog historiji izgradnje Banovića (1947-1951)“
 • Dževad Hodžić, dipl. ing. mašinstva, „Banovićki Ćiro“
 • Prof. dr. Ibrahim Bušatlija, „Značaj istraživanja, zaštite i korištenja kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa – primjer Banovići“
 • Prof. dr. Salih Kulenović, Edin Hadžimustafić, prof. „Stećci na prostoru općine Banovići kao kulturno-historijsko naslijeđe“
 • Prof. dr. Refik Bulić, „Zamjena dugog jata u govoru naselja Repnik“
 • Munisa Kovačević, prof., „Pregled dosadašnjih historiografskih istraživanja kulturnohistorijskog naslijeđa općine Banovića“
 • Mr. sc. Semir Ahmedbegović,„Neke karakteristike prirodno-geografskog naslijeđa općine Banovići“
 • Mr. sc. Fadila Kudumović, “ Toponimi na prostoru općine Banovići“
 • Doc. dr. Adnan Jahić, „Stanje KPJ na području Banovića u prvim poslijeratnim godinama (1945-1949)“
 • Dr. sc. Omer Hamzić, „Neke naznake o ekonomskom i političkom značaju izgradnje pruge Brčko-Banovići“
 • Mr. sc. Safer Mušanović, „Starine naselja Seone“
 • Mr. sc. Rusmir Djedović, Munisa Kovačević, prof. „Softići iz Podgorja“
 • Idriz Alihodžić, prof., „Općina Banovići i dolina Krivaje – neke činjenice o vezama u prošlosti“
 • Mr. sc. Nihad Žunić,„O geološkom i rudarskom naslijeđu područja Banovića“
 • Almira Džanić, prof., „Orijentalizmi Banovića i okoline“
 • Mr.sc. Rusmir Djedović, Munisa Kovačević, prof., „Etno lokalitet u Mačkovcu“
 • Nuraga Softić, „Crtice iz kulturnog naslijeđa Banovića i okoline“
 • Mina Kujović, savjetnik arhivist, „Škola učenika u privredi – Rudnik Banovići (Prilog historiji školstva u Banovićima 1947-1957.)“
 • Munisa Kovačević, prof., „Ćiro kao industrijsko naslijeđe Banovića“
 • Senad Begović, prof.,„Zidna dekoracija u Radničkom domu u Banovićima“
 • Munisa Kovačević, prof., „Dva arheološka predmeta pronađena kod Banovića.
 • Zaključci naučnog skupa i saradnici