Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Katalog možete pogledati klikom na sliku ispod, ili klikom  OVDJE

Katalog

"Katalog je rezultat dijela projekta „Stećci Tuzlanskog kantona“, koji je nastao na osnovu terenskog obilaska nekropola, evidentiranja i dokumentovanja trenutnog stanja, i predstavlja jedan dio rada na projektu zaposlenika JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona. U katalogu su dati podaci i fotografije nekropola sa stećcima te opći podaci o stećcima, njihovim motivima, oblicima i pismu".