Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Drvena džamija u Priluku

1-1Prirodno graditeljska cjelina – drvena džamija u selu Priluk proglašena je nasionalnim spomenikom na 59. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH održanoj 6. do 8. novembra 2013. godine. Džamija je jedna od 4 preostaje drvene džamije u Bosni i Hercegovini. Izgrađena je 1735/6. godine. Bila je pokrivena drvenom šindrom do 1927., kada je šindra zamjenjena crijepom. Predulaz joj je dograđen 1968. ali on nije narušio izvornost građevine.

Nekropola stećaka Jasik

ziviniceNekropola stećaka Jasik nalazi se u naselju Gračanica u Živinicama. Na lokalitetu u blizini seoske džamije, na njivi Jasik, nalaze se 32 stećka i to: 24 sljemenjaka sa postoljem, jedna ploča, tri sanduka, tri stupa i jedan neutvrđeni oblik. Ukrašeno je pet stećaka motivima: dvostruke spirale, polumjeseca i rozete, pravougaonika i krsta. Krst sa kružnim dodacima predstavlja egipatski hijeroglif koji je imao značenje „života". Svi stećci sa ove nekropole rađeni su od veoma kvalitetnog kamena krečnjaka. Postavljeni su u pravcu zapad – istok u nizove.

ODLUKA KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA