Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

naslovnaDana, 06. 11. 2019. godine, stručni saradnici Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, mr.sc. Rusmir Djedović i mr. Semir Hadžimusić su posjetili lokalitet prirodnog naslijeđa „Turijska bara“ u Mosorovcu, Turija, općina Lukavac.

Na navedenom lokalitetu zadnjih nekoliko decenija od izgradnje akumulacije Modrac (sredinom 60tih godina XX stoljeća) se formiralo specifično stanište močvarno-barskog karaktera i raznolikog biljnog i životinjskog svijeta. Posebno se ističe barska kornjača, a zadnjih godina je zaživjelo i stanište divljeg labuda.

Uz Šerićku baru, pri ušću Spreče u jezero Modrac, „Turijska bara“ je iznimno vrijedan lokalitet prirodnog naslijeđa, močvarno-barskog tipa sa raznolikim biodiverzitetom. Kao takva od strane Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, od 2016. godine je evidentirana u Registru dobara naslijeđa za općinu Lukavac.

Prilikom jučerašnje posjete na Turijskoj bari smo zatekli jato od devet bijelih labudova.

Sa inicijativom za zaštitu Turijske bare Zavod su ranije upoznali predstavnici Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle, za što su i dobili stručno mišljenje Zavoda, koji će u saradnji sa drugim nadležnim instancama vlasti i dalje davati podršku ovoj društveno svrsishodnoj inicijativi.

Nakon obilaska pomenutog lokaliteta u Mosorovcu, predstavnici Zavoda su uzeli učešće u radu prezentacije i obilasku sajma “Eko Turizam i zaštićena područja - Hrabro Zajedno“, koji je u Prokosovićima organizovao Centar za ekologiju i energiju Tuzla u suradnji sa Fondacijom Heinrich Boell, Ured za BiH, Sjevernu Makedoniju i Albaniju i partnerstvu sa Udruženjem žena „ Srce i duša“ iz Prokosovića, općina Lukavac. Na prezentaciji se govorilo o značaju i razvojnoj šansi koje imaju lokalni proizvodi, o eko turizmu u kontekstu zaštićenog područja Konjuh i inicijativi za zaštitu područja Turijske bare u Lukavcu.

  • 20191106_134401
  • 20191106_134428
  • 72272102_2784174158301223_4367237967660449792_n
  • 74266589_2784173001634672_2027139690863263744_n
  • naslovna