Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Kuća porodice Gradaščević sa pokretnim naslijeđem

Rodnu kuću Husein-kapetana Gradaščevića (1802.-1834.) u Gradačcu je sagradio Gradaščević Osman. Kuća pripada tipu spratne dimalučare sa „ćulhanom“ na spratu.

Pojedine prostorije su izgubile autentičnost pregrađivanjem i ubacivanjem sanitarne opreme koje nije bilo do 50-ih godina prošlog stoljeca, kada su uvedene vodovodne i kanalizacione cijevi. Komfor života u ovakvoj kući je na visokom stepenu u odnosu na kuće siromašnijih porodica iz perioda u kojem je izgrađena. Osim gabarita, na ekonomski status porodice nam ukazuje debljina zidova i opremljenost soba „musanderima“ sa „hamamdžicima“, „dušeklucima“ i drugo. Spoljašnost kuće je u tlocrtu 15x13m, kuća ima prizemlje i sprat (donji i gornji boj). Sve do 1944. kuća je bila opasana zidom unutar kojeg se nalazila ženska avlija. Izvan zidova se nalazio konak za muškarce, konjušnica i štala. Donji boj kuće je od kamena sa dubokim prozorima, a gornji je zidan od pečene cigle među japiju. Ukrašen je rezbarijom, ima 5 soba i veliko predsoblje ili divanhanu. U sobama se i danas nalaze dulafi, rafe, rafice i musandre.

Stari grad Gradačac sa Gradaščevića kulom, historijsko područje

1102431131_resizePrema historijskim podacima tvrđava je dobila izgled, kakav danas zatičemo, između 1765. i 1824. godine. Za vrijeme austrougarske uprave unutar bedema su sagrađena dva objekta prvobitne civilne namjene, zgrada suda i gruntovnica. Na odbrambenim objektima utvrđenja primjećuju se mnoge pregradnje za koje se ne zna kada su izvršene.

Tvrđava se nalazi na terenu koji sa svih strana pada prema sjevernoj kapi-kuli, gdje je teren najniži i tu se ujedno nalazi veza tvrđave sa centralnim dijelom civilnog naselja - čaršijom. Tvrđava ima dvije cjeline: Donji grad i unutar njega Gornji grad. Cijeli kompleks je opasan bedemima koji zatvaraju površinu od 35 ari, 91 m2. Karakteristično je da su pojedini dijelovi bedema i kule cijelog kompleksa građeni mnogo pažljivije klesanim kamenom nego mnogi drugi gradovi istog doba u Bosni.

Prostor Starog grada ima oblik nepravilnog četverougaonika sa dužinom stranice od oko 180 – 200 m.

Opširnije...