Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Radi se o nekropoli sa stećcima, na kojoj su 2010. godine kada je proglašena nacionalnim spomenikom bila evidentirana 23. stećka, od čega 2. sanduka, koja su za oko 20 m izdvojena od ostatka nekropole, na kojoj su smješteni stubovi različitih završetaka, lučno zasvođeni, s lučnim izbočenjem ili s ravnim završetkom širim prema gore. Stubovi su ukrašeni najčešće motivom križa, a potom i polumjesecom, jabukama, spiralama, kanelurama. 

Međutim, zbog samonikle vegetacije, neodržavanja, izlaganja nepovoljnim vremenskim uticajima, nekoliko stubova je bilo djelomično ili potpuno utonulo, prekriveno nanosom zemlje, oštećeno, u većoj ili manjoj mjeri obraslo mahovinom.

U Odluci o proglašenju nacionalnim spomenikom određene su mjere trajne zaštite čija je prva faza podrazumjevala čišćenje i uređenje nekropole kako bi se utvrdio tačan broj stećaka, njihove dimenzije, položaj i identificiranje ukrasa na stećcima, za čiju provedbu je shodno zakonu bila zadužena Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona je proteklih godina pokušao osigurati nedostajuća finansijska sredstva za pokretanje aktivnosti na zaštiti ovog nacionalnog spomenika. U isto vrijeme Zavod je radio na istraživanju, prikupljanju dokumentacije, izradio projekat sanacije, restauracije i konzervacije ove nekropole, te obezbjedio saglasnosti vlasnika parcela i nadležnih instanci vlasti za provedbu ovog projekta.

Zahvaljujući, finansijskoj podršci Grada Tuzla, u organizaciji Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, od 1 do 4. aprila 2019. godine je izvedena prva faza radova na sanaciji nekropole „Stare kuće“ u Breškama Donjim. Radi se prije svega o arheološkim istraživanjima za koja su bili zaduženi stručnjaci Instituta za arheologiju Univerziteta u Sarajevu, uz svesrdnu pomoć studenata katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Prva faza radova je podrazumjevala:

- Fotografiranje svih pojedinačnih stećaka i nekropole kao cjeline prije početka pripreme terena
- Priprema terena za rad i pristup lokaciji na kojoj se nalaze stećci.
- čišćenje lokaliteta od niske vegetacije, trave, granja i šiblja.
- Fotografiranje svih pojedinačnih stećaka i nekropole kao cjeline poslije čišćenja lokaliteta od niske vegetacije, trave, granja i šiblja
- utvrđivanje tačnog broja stećaka, njihove dimenzije, položaj, precizno georeferenciranje, definiranje oblika i identificiranje pojedinačne ornamentike na stećcima.
- Geofizička istraživanja unutar georeferenciranih mreža dimenzija 10x10m na slobodnim površinama između stećaka i oko nekropole u zavisnosti od pozicije stećaka i krupne vegetacije, kao i konfiguracije terena.

Nakon prve faze radova pronađeno je još 16. stećaka, tako da sada ova nekropola broji 39. stećaka na kojima je identificirana razna ornamentika.

JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK će u saradnji sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika BiH postaviti standardnu informacionu tablu sa podacima o ovom nacionalnom spomeniku. Također, Zavod će osigurati postavljanje dvije informacione table (putokaza) sa naznakom o lokaciji nekropole sa stećcima „Stare kuće“ u zaseoku Nikolići u Donjim Breškama.

U nastavku pogledajte stanje nekropole prije i poslije radova.

 • Breške a staro 1
 • Breške a staro 2
 • Breške a staro 3
 • Breške a staro 4
 • Breške a staro 5
 • Breške novo 001
 • Breške novo 002
 • Breške novo 003
 • Breške novo 004
 • Breške novo 005
 • Breške novo 006
 • Breške novo 008
 • Breške novo 009
 • Breške novo 010
 • Breške novo 011
 • Breške novo 012
 • Breške novo 013
 • Breške novo 014
 • Breške novo 015
 • IMG-f1b125d759ab4ce91e7020448aa20c3b-V
 • Naslovna Breške novo 7