Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

20190517103346393598Na 29. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održanoj 16. maja u Sarajevu, predsjedavajući Komisije Amir Pašić i članovi Radoje Vidović i Goran Milojević donijeli su odluke o proglašenju sljedećih dobara nacionalnim spomenicima BiH:

  1. Arheološko područje – Nekropola sa stećcima u Humilišanima kod Mostara