Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Otvorite izdanje klikom na sliku ili na link MONUMENTA SREBRENICA Knjiga 6.pdf

19866828 10211733727372282 949820208 o

MONUMENTA SREBRENICA

Istraživanja, dokumenti, svjedočanstva

KNJIGA 6.

SREBRENICA KROZ MINULA STOLJEĆA

Recenzenti:
Prof. dr. sc. Enver Halilović
Prof. dr. sc. Jusuf Žiga
Doc. dr. sc. Anita Petrović

Urednik:
Prof. dr. sc. Adib Đozić

Lektor:
Zarfa Sarajlić, prof.
Prevod na engleski:
Doc. dr. sc. Selma Kešetović

Izdavač:
JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Tuzlanskog kantona

Štampa:
OFF-SET Tuzla

Tiraž:
500 kom

Tuzla – Srebrenica 2017.

ISSN 2233-162X

 

SADRŽAJ

Riječ urednika - 5

GENOCID

Dr. sc. Sakib Softić,
UKLANJANJE POSLJEDICA GENOCIDA - KLJUČ ZA OČUVANJE MIRA U BOSNI I HERCEGOVINI - 13
Prof. dr. sc. Šefket KRCIĆ,
OTVORENO PISMO FILOZOFU I VELIKOM SVJETSKOM ANALITIČARU NOAMU ČOMSKOM USA - 35

IZ PROŠLOSTI SREBRENICE

Mr. sc. Rusmir Djedović,
Dr. sc. Adib Đozić,
PANAĐURIŠTE, BARATOVA I SOLOČUŠA U SREBRENICI KRAJEM 19. STOLJEĆA - 59
Dr. sc. Adib Đozić,
Mr. sc. Rusmir Djedović,
NASELJA PUSMULIĆI (SA JASENOVOM) I ČIČEVAC (SA PRIBIĆEVCEM) KOD SREBRENICE KRAJEM 19. STOLJEĆA ..... 85
Dr. sc. Sead SELIMOVIĆ,
OBNOVA I DRUŠTVENI RAZVOJ SREBRENICE U PERIODU 1945-1953. GODINE - 125

PRILOZI

Aladin Husić,
TREBOTIĆ I UTVRDA KLIČEVAC U VRIJEME OSMANSKE VLADAVINE - 155

DOKUMENTI

Dr. sc. Vedad Gurda,
PRESUDA ZDRAVKU TOLIMIRU ZA GENOCID U SREBRENICI - 173