Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Otvorite izdanje klikom na sliku ili na link MONUMENTA SREBRENICA Knjiga 8.pdf

monumenta 8 bih img

MONUMENTA SREBRENICA

Istraživanja, dokumenti, svjedočanstva

KNJIGA 8.

SREBRENICA KROZ MINULA STOLJEĆA

Recenzenti:
Prof. dr. sc. Jusuf Žiga
Akademik prof. dr. sc. Enver Halilović
Prof. dr. sc. Sead Selimović
Prof. dr. sc. Anita Petrović
Prof. dr. Edin Mutapčić


Urednik:
Prof. dr. sc. Adib Đozić


Lektor:
Zarfa Sarajlić, prof.


Prijevod na engleski:
Prof. dr. sc. Selma Kešetović


Izdavač:
JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Tuzlanskog kantona


Štampa:
OFF-SET Tuzla


Tiraž:
500 kom


Tuzla – Srebrenica 2019.


ISSN 2233-162X

 

SADRŽAJ

 

Riječ urednika - 5

 

GENOCID

 

Sabina Subašić-Galijatović,
KRIVIČNA ODGOVORNOST U PRAKSI MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU - 15

Meldijana Arnaut-Haseljić
GENOCID U SREBRENICI: UDRUŽENI ZLOČINAČKI PODUHVAT - 35

Dževad Mahmutović
HRONOLOGIJA SUDSKOG PROCESA RADOVANU KARADŽIĆU ZA ZLOČIN GENOCIDA U SREBRENICI I OSTALE ZLOČINE - 53

Ermin Kuka
LOGORI I MJESTA NEZAKONITOG ZATOČENJA BOŠNJAKA NA PODRUČJU VIŠEGRADA U PERIODU AGRESIJE 1992–1995. GODINE - 81

Rasim Muratović, Midhat Čaušević
RAZUMIJEVANJE OPROSTA U DJELU NORVEŠKOG FILOZOFA ARNEA JOHANA VETLESENA - 105

 

AKTUELNE PRAVNE TEME

 

Hamid Mutapčić, Faruk Đozić
STANJE U OBLASTI JAVNE EVIDENCIJE NEKRETNINA U BOSNI I HERCEGOVINI I MOGUĆI PRAVCI REFORME - 133
IZ PROŠLOSTI BOSANSKOG PODRINJA

Adem Handžić
JEDAN SAVREMENI DOKUMENAT O ŠEJHU HAMZI IZ ORLOVIĆA - 151
4

Kemal Nurkić
BOŠNJAČKO-MUSLIMANSKO STANOVNIŠTVO HADŽI ISKENDER MAHALE U SREBRENICI POLOVINOM XIX STOLJEĆA - 163

 

SJEĆANJE

SJEĆANJE: HATIDŽA MEHMEDOVIĆ - 185