Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Otvorite izdanje klikom na sliku ili na link MONUMENTA SREBRENICA Knjiga 7.pdf

monumneta 7 bos naslovna

MONUMENTA SREBRENICA

Istraživanja, dokumenti, svjedočanstva

KNJIGA 7.

SREBRENICA KROZ MINULA STOLJEĆA

Recenzenti:
Prof. dr. sc. Jusuf Žiga
Prof. dr. sc. Sead Selimović
Doc. dr. sc. Anita Petrović


Urednik:
Prof. dr. sc. Adib Đozić


Lektor:
Zarfa Sarajlić, prof.


Prijevod na engleski:
Prof. dr. sc. Selma Kešetović


Izdavač:
JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Tuzlanskog kantona


Štampa:
OFF-SET Tuzla


Tiraž:
500 kom


Tuzla – Srebrenica 2018.


ISSN 2233-162X

 

SADRŽAJ

Riječ urednika - 5


GENOCID


Enver Halilović
PITANJE KOLEKTIVNE POLITIČKE ODGOVORNOSTI ZA MASOVNI RATNI ZLOČIN GENOCID - 17

Sead Omerbegović, Midhat Čaušević, Medina Salihović
MASOVNE GROBNICE NA PODRUČJU OPĆINE ZVORNIK KAO MATERIJALNI DOKAZI GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA 1992–1995. - 27

Midhat Čaušević, Sead Omerbegović, Fatija Hasanović
ZLOČIN GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA NA PODRUŠJU OPĆINE ZVORNIK – SLUČAJ BIJELI POTOK - 65

IZ PROŠLOSTI BOSANSKOG PODRINJA


Kemal Nurkić
POPIS STANOVNIŠTVA MAHALE CRVENA RIJEKA U SREBRENICI 1850/51. GODINE - 103

Šefko Sulejmanović
DŽAMIJA U KOZLUKU KOD ZVORNIKA - 113

Adib Đozić, Rusmir Djedović
MAHALA PETRIČ U SREBRENICI KRAJEM 19. STOLJEĆA - 145

Rusmir Djedović, Adib Đozić
NASELJA FOJHAR, GOSTILJ I LIKARI KOD SREBRENICE KRAJEM 19. STOLJEĆA - 175

PRILOZI


Václav Radimsky
RIMSKI GRAD DOMAVIA U GRADINI KOD SREBRENICE U BOSNI I TAMOŠNJI ISKOPI - 217