Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Srebrenica bos Custom Custom

Otvorite izdanje klikom na sliku ili na link MONUMENTA SREBRENICA Knjiga 5.pdf

MONUMENTA SREBRENICA

Istraživanja, dokumenti, svjedočanstva

KNJIGA 5.

 

SREBRENICA KROZ MINULA STOLJEĆA

Recenzenti:

Prof. dr. sc. Enver Halilović
Prof. dr. sc. Jusuf Žiga
Doc. dr. sc. Anita Petrović


Urednik:

Prof. dr. sc. Adib Đozić
Prevod na engleski:
Doc. dr. sc. Selma Kešetović


Izdavač:

JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Tuzlanskog kantona

Štampa:

OFF-SET Tuzla


Tiraž:

500 kom


Tuzla – Srebrenica 2016.

ISSN 2233-162X

 

SADRŽAJ

Riječ urednika

Dr. sc. Edin Mutapčić, vanredni prof.
DUHOVNO - VJERSKO PRILIKE U SREBRENICI I OKOLINI U XV STOLJEĆU

Dr. sc. Adib Đozić, redovni prof.,
Mr. sc. Rusmir Djedović
MUSALA, VAROŠ I CIGANLUK U GRADU SREBRENICI KRAJEM 19. STOLJEĆA

Mr. sc. Rusmir Djedović,
Dr. sc. Adib Đozić, redovni prof.
NASELJA ORAHOVICA, VIOGOR I BUĆE KOD SREBRENICE – KRAJEM 19. STOLJEĆA

Mr. sc. Hodzić Nusret
NASELJE SUĆESKA DRUŠTVENO-HISTORIJSKE I DEMOGRAFSKE CRTICE KONTINUITETE ŽIVLJENJA

PRILOZI

Mihailo J. Dinić
SREBRNIK KRAJ SREBRNICE

DOKUMENTI

Dr. sc. Rasim Muratović, docent
PRESUDA HAŠKOG TRIBUNALA RADOVANU KARADŽIĆU - POTVRDA VELIKOSRPSKE IDEOLOGIJE, POLITIKE I PRAKSE U BOSNI I HERCEGOVINI

mr. Muamer Džananović, viši stručni saradnik
ZLOČINI NAD DJECOM U GORAŽDU TOKOM OPSADE 1992-1995