Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

monumenta srebrenica knjiga 4

Otvorite izdanje klikom na sliku ili na link MONUMENTA SREBRENICA Knjiga 4.pdf

MONUMENTA SREBRENICA

Istraživanja, dokumenti, svjedočanstva

KNJIGA 4.

SREBRENICA KROZ MINULA STOLJEĆA

Recenzenti:
Prof. dr. sc. Enver Halilović
Prof. dr. sc. Edin Mutapčić
Doc. dr. sc. Anita Petrović

Urednik:
Prof. dr. sc. Adib Đozić

Lektor:
Prof. dr. sc. Refik Bulić

Prevod na engleski:
Doc. dr. sc. Selma Kešetović

Izdavač:
JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona

Štampa:
OFF-SET Tuzla

Tiraž:
500 kom

Tuzla – Srebrenica 2015.

ISSN 2233-162X

SADRŽAJ

Riječ urednika 5

GENOCID

Dr. sc. Adib Đozić, red. prof.
GENOCID KAO DRUŠTVENA I PRAVNA ČINJENICA BOŠNJAČKE 11

Dr. se. Vedad Gurda, docent
PROCESUIRANJE GENOCIDA U BOSNI I HERCEGOVINI PRED MEĐUNARODNIM, DOMAĆIM I INOSTRANIM SUDOVIMA 32

Dr. sc. Rasim Muratović, docent
RAZUMIJEVANJE POJMA GENOCIDA U DJELU ARNEA JOHANA VETLSENA 71

Mr. Muamer Džananović, viši stručni saradnik
PORICANJE (POSLJEDNJA FAZA) GENOCIDA U BOSNI I HERCEGOVINI 107

Mr. Ermin Kuka, viši stručni saradnik
ČETNIČKI ZLOČINI PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA NA PODRUČJU OPĆINE VIŠEGRAD 115

Mr. Almir Grabovića, viši stručni saradnik
ULOGA UN-MIROVNE MISIJE U ZAŠTIĆENIM ZONAMA SREBRENICA I ŽEPA 125

IZ PROŠLOSTI SREBRENICE

Dr. sc. Adib Đozić, redovni proj.
Mr. se. Rusmir Djedović
ČARŠIJA U SREBRENICI KRAJEM 19. STOLJEĆA 133

Mr. sc. Rusmir Djedović
NASELJE BAJRAMOVIĆI NA RAZMEĐU 19 I 20. STOLJEĆA 171

DOKUMENTI

Dr sci. Dževad Mahmutović,
doc. Maja Iveljić, ass.
MEĐUNARODNI SUD PRAVDE 197