Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

monumenta srebrenica knjiga 1

Otvorite izdanje klikom na sliku ili na link MONUMENTA SREBRENICA Knjiga 1.pdf

MONUMENTA SREBRENICA

lstraživanja, dokumenti, svjedočanstva

KNJIGA 1

SREBRENICA KROZ MINULA STOLJEĆA

Prof. dr. Adib Đozić, Doc.dr. Edin Mutapčic, Mr. sc. Rusmir Djedović

Recenzenti:
Prof. dr. Enver Halilović
Prof. dr. Jusuf Žiga
Mr. sc. Anita Petrović

Urednik:
mr. sc. Rusmir Djedović

Prevod na engleski je