Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Picture1JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK osuđuje vandalski čin skrnavljenja mezara i ulaza u Djevojačku pećinu u Kladnju, o čemu je obaviješten i MUP TK.

Potrebno je osigurati bolji nadzor nad zaštićenim lokalitetima u cilju osiguranja njihove adekvatne zaštite i sprečavanja devastacije, ali i razvijati svijest kod građana o značaju svakog spomenika kulture i prirode za identitet pojedinca, lokalne zajednice i države.

Djevojačka (Brateljevićka) pećina je specifičan spoj više vrsta naslijeđa, prirodnog (hidro-geološkog), kulturno-historijskog (prahistorijski crteži) i nematerijalnog (drevno kultno mjesto – dovište).