Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Radi se o standardnoj informacionoj tabli koju propisuje Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, te o putokaznoj tabli. Na informacionoj tabli se nalazi nova mapa nekropole sa 39 stećaka koliko ih je evidentirano nakon prošlogodišnjeg arheološkog istraživanja koje je organizovao Zavod.

Ova nekropola od 2010. godine ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine.

  • 1
  • 2
  • 3