Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Kemal Nurkić, direktor Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, Fahrudin Sinanović, direktor kalesijskog BKC-a, te mr.sc. Rusmir Djedović, stručni saradnik za prirodno i etnološko naslijeđe u Zavodu, i Alija Džafić, stručni saradnik za kulturu u BKC-u.

– Naša zadaća je osiguranje uvjeta za zaštitu i očuvanje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa na području Tuzlanskog kantona, te predstavljanje navedenog naslijeđa u okruženju, kao i afirmacija značaja zaštite, očuvanja i prezentacije naslijeđa kao značajnog segmenta kulture i društva. Mi smo spremni na svaki vid saradnje sa BKC-om, kazao je direktor Zavoda Kemal Nurkić.

Fahrudin Sinanović je napomenuo da i od ranije postoji saradnja BKC-a i Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, koji je uključen u aktivnosti u vezi sa upisivanjem izvorne muzike na UNESCO-ovu listu zaštite nematerijalnih spomenika kulture.

Na sastanku je dogovoreno i da Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK povodom 1. marta – Dana nezavisnosti BiH u galerijskom prostoru organizuje izložbu o spomenicima kulture na području Tuzlanskog kantona.

www.kulturakalesija.ba