Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Posjećena su tri lokaliteta: Lipnica-Kapela Gospe Lipničke, Ljepunice-Kapela na groblju, Šikara-Kapela na Gradincu.

Spomenik kulture-Kapela Gospe Lipničke sagrađena je krajem 17-og stoljeća kao tradicionalna kuća nad magazom sa dvije prostorije. U više je navrata obnavljana te 2005.godine temeljito rekonstruirana. Godine 2016. sanirano je klizište prouzrokovano obilnim padavima i bespravnom gradnjom vještačkog jezera na susjednoj parceli. Nakon radova na sanaciji  ponovo se javljaju isti problemi koji uzrokuju narušavanje stabilnosti terena i dovode do pojave klizišta, odnosno, vještačko jezero nastalo pregrađivanjem potoka ugrožava stabilnost parcela između kojih se nalazi. Važno je istaknuti da je kapela Gospe Lipničke spomenik  kulturei na peticiji za proglašenje nacionalnim spomenikom.

Ovaj kraj bogat je spomenicima kulture, tako da su isti dan posjećena još dva objekta. Kapela sv. Marka Ev. na Gradincu i rimokatoličko groblje u Ljepunicama.

Spomenik kulture i arheološki lokalitete Gradinac, 12. svibnja/maja je oštećen prilikom pljačke. Budući da se na krovu kapele nalazio bakar, provalnik je pri pokušaju skidanja te bakrene ploče propao kroz krov te je oštećena tavanica i plafon. Velika je šteta pričinjena na ovom spomeniku kulture i zahtjeva posebnu pozornost javnosti.

Kapelica na groblju u Ljepunicama također ima status spomenika kulture. Zbog djelovanja zuba vremena, kapelica je oronula te je potrebna njena obnova. Naročito je važno zamijeniti crijep budući da je postojeći već dotrajao.

Znamo li u svojoj okolini prepoznati spomenike kulture i znamo li kako se ophoditi prema njima?

Svaki naš nemar ili namjerno ugrožavanje vlastitog naslijeđa zapravo je nemar prema nama samima.

  • WP_20170530_11_10_39_Pro
  • WP_20170530_11_12_45_Pro
  • WP_20170530_11_14_20_Pro
  • WP_20170530_11_31_40_Pro
  • WP_20170530_11_34_01_Pro
  • WP_20170530_11_50_23_Pro
  • WP_20170530_12_16_40_Pro
  • WP_20170530_12_46_37_Pro
  • WP_20170530_12_53_00_Pro