Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

DSC06924Dolaskom toplih, proljetnih dana, većina poslova JU Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, odvija se na terenu. Već smo izvještavali o terenskim obilascima općine Kladanj te posebno zabrinjavajuće minirane nekropole u naselju Noćajevići na lokalitetima Toluša/Toliša i Djevojka.

Podsjećamo da je terenskim obilaskom tokom 2016. godine na lokalitetu Toliša/Toluša evidentiran veliki broj stećaka. Nekropola je evidentirana i u Elaboratu kulturno-istorijsko i prirodno naslijeđe opštine Kladanj 1990. godine i tada je brojala 48 stećaka. Uočljivi su različiti oblici stećaka: sljemenjaci, sanduci i stubovi. Ističu se svojom masivnošću i bogatstvom različitih motiva karakterističnih za ovo područje.

U četvrtak, 16.03.2017.godine, tim Zavoda, predstavnici civilne zaštite i predstavnici centra za uklanjanje mina BiH-BHMAC, posjetili su pomenutu lokaciju Toluša/Toliša. Centar za uklanjanje mina BiH-MAC, izložio je planove i projekte za uklanjanje mina na ovom području koje je evidentirano kao kulturno-historijsko naslijeđe. Napominjemo da je u BiH mnogo površina koje su još uvijek minirane i teško dostupne.

Predstavnici BHMAC-a su izložili i poteškoće s kojima se godinama susreću u svome radu. Dugotrajan je i težak posao uklanjanja eksplozivnih sredstava, zahtjeva jako puno vremena, opreme i novčanih ulaganja. Kroz projekte i uporan rad vremenom se površina miniranih parcela smanjuje ali još uvijek postoje područja, čak i u blizini naselja, koja nisu potpuno sigurna. Centar za uklanjanje mina BHMAC, radi na velikim projektima i ulaže veliki napor za uklanjanje eksplozivna sredstva.

Ovaj proces zahtjeva puno strpljenja, vremena i podrške.
Stoga, važno je pratiti uputstva, ne zalaziti u označene minske površine, te voditi računa da postavljeni znakovi upozorenja i ostanu na svom mjestu.

  • DSC06924
  • DSC06926
  • DSC06927
  • DSC06984
  • DSC06985
  • DSC06986
  • DSC06987