Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

elaborat_5_smallerStudiju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa opštine Živinice, je objavljena marta 1987.godine, od strane stručnog osobla Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla. Studija sadrži na oko 300 stranica (uključujući kartografske priloge) popise arheoloških lokaliteta, te nepokretnih dobara iz različitih historijskih perioda, a koji zbog svoje važnosti trebaju biti zaštićeni.