Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

elaborat_4_smallerObjavljen 1990.godine u Tuzli. Studija sadrži preko 200 stranica sa kartografskom dokumentacijom. U ovom Elaboratu se nalaze vrijedni podaci o stanju lokaliteta, nepokretnih dobara i prirodnih vrijednosti. U uvodnom dijelu autori studije konstatuju da stanje na terenu nije zadovoljavajuće, te da se nameće potreba saniranja i rekonstrukcije sa jasno naznačenim prioritetima. Sadržaj studije se odnosi na sljedeće cjeline: arheologija, memorijalna groblja, stećci, etnologija, graditeljsko naslijeđe, spomenici NOR-a i revolucije, te prirodno naslijeđe.