Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

elaborat_3_smallerZavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla, je u maju 1991.godine okončao rad na izradi studije o kulturno-historijskom i prirodnom naslijeđu opštine Zvornik. Elaborat sadrži preko 300 stranica uključujući i kartografsku dokumentaciju. U studiji je obrađeno nekoliko tematskih cjelina pod istoimenim naslovima: arheologija, stećci, memorijalna groblja, etnologija, graditeljsko naslijeđe, spomenici NOR-a i revolucije i prirodno naslijeđe.