Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

elaborat_1_smallerIzgled prijave za registrovanje objekata za koje se osnovano može pretpostaviti da imaju svojstva kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđaElaborat je datiran u 1990.godinu, a njegova izrada je inicirana odlukom Skupštine opštine Kadanj. Terenska istraživanja oko 45 naseljenih mjesta, te 142 spomenika kulture, su izvršena u toku 1989.godine. Lokaliteti koji su obrađeni u ovom elaboratu odnose se na arheološke lokalitete, nekropole stećaka, memorijalne spomenike, sakralne, etnografske i objekte graditeljskog naslijeđa, spomenike NOR-a i lokalitete prirodnog naslijeđa. Studiju su uradili stručni saradnici Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u Tuzli, na osnovu terenskih zabilješki, konsultiranjem postojeće literature, te naučnih i stručnih saznanja iz oblasti kojoj određeno dobro pripada. Elaborat sadrži preko 180 stranica, uz priloge koji se nalaze na kraju studije (kartografska dokumentacija).

Izgled prijave za registrovanje objekata za koje se osnovano može pretpostaviti da imaju svojstva kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa