Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

bastina20150108Izgradnja spomenika na javnim površinama u Tuzli i okolini, može se pratiti
kroz prošlost od vremena austrougarske vladavine do danas. Spomenici su predmeti koji služe za sjećanje na pojedine ličnosti ili događaje. Najčešće se radi o umjetničkim predmetima (kipovi, skulpture i fontane), a osim njih postoje i spomen-parkovi, obelisci, stele, spomen ploče, česme, nadgrobne ploče itd. U ovom Elaboratu tretirana su pitanja umjetničkih djela (biste, statue, reljefi itd), koja se trenutno nalaze na nekoj od lokacija na području grada Tuzla, bez obzira na vrijeme njihovog nastanka, tehniku izrade, vrstu materijala, te sadržaj i tematiku.

 

Intenzitet izgradnje, karakter spomenika, vrste materijala i tehnike izgradnje, su se bitno mijenjali kroz različite historijske periode. U Bosni i Hercegovini, a samim time i u Tuzli može se pratiti nekoliko faza vezanih za izgradnju spomenika. One su usko vezane za promjenu političkih sistema (državnih i društvenih).

 

Tako se nameće podjela od četiri različita perioda:

- Period austrougarske vladavine;
- Doba Kraljevine Jugoslavije;
- Period socijalističke izgradnje poslije Drugog svjetskog rata;
- Period nakon Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.

PREUZMITE KOMPLETAN ELABORAT U PDF FORMATU KLIKOM OVDJE