Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

DSC06106 CopySunčano i toplije vrijeme djelatnici JU Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK iskoristili su za terensko istraživanje. Naime, 14.02.2017.godine, posjetili smo općinu Sapna. Prilikom terenskog obilaska posjećena je nekropola stećaka, stara mezarja i stare bosanske kuće.

Srednjovijekovna nekropola stećaka na lokalitetu Zagrobnice
Na udaljenosti od oko 200m od regionalnog puta Sapna – Priboj na uzvišenju sa desne strane lokalnog puta (Sapanjska polja) nalazi se nekropola stećaka. Stećci su rasuti na dvije parcele koje vlasnici obrađuju. Orijentacija stećaka je nepravilna i nalaze se u šipražju. Stećci su pomijerani sa svog prvobitnog položaja i gotovo svi kojima se može utvrditi oblik su oštećeni, utonuli u zemlju, obrasli mahovinom i šipražjem.

Mezarje goduš, Stare kuće
Staro mezarje nalazi se na lijevoj strani od puta na nekih 500 m na padini obrasloj šumom (crni grab). Veliki broj nišana je polomljen ili utonuo u zemlju. U jednom dijelu mezarja vide se ispod lišća satrači – kamenom ograđen mezar. Jedan dio ove parcele je uništilo klizište tako da predpostavljamo da je dobar dio i nišana uništen.

Staro mezarje gladno greblje
Staro mezarje nalazi se na desnoj strani od magistralnog puta Kalesija-Sapna na nekih 500 stotina metara. Staro mezarje nalazi se ispod u narodu poznatog lokaliteta pod nazivom Vinogradi a iznad lokaliteta Potkojnica gdje se nalazi nekropola stećaka. Nišani su razbacani po cijeloj površini u šumi na padini. Po predanju kaže se da je ovdje živjelo neko stanovništvo koje je imalo običaj niz brdo kolutati hljeb-prohu i da su se takmičili čija će najdalje otići i koja će se bolje razbiti. Tako je za ovo mezarje naziv sadašnjeg stanovništva Međeđe -Gladno greblje.

Staro mezarje grabovac
Staro mezarje nalazi se na lijevoj strani lokalnog puta pored raskrsnice. Parcela ima naziv Grabovac. Mezarje danas nije aktivno. Po navodima mještana na uzvišenju u okviru mezarja je bila stara džamija drvena na sjevernijem dijelu koja je srušena prije 1936. Godine kada je na drugoj lokaciji sagrađena nova džamija. U mezarju je ostalo nekoliko nišana koji su gotov pa svi prevrnuti ili utonuli u zemlju, na kamarama su zabilježeni ostaci od nišana ili dijelovi nišana.

Staro mezarje torina (parkovci)
Staro mezarje nalazi se na lijevoj strani pored puta koji vodi iz Međeđe prema magistralnom putu Kalesija - Sapna. Parcele pod nazivom Torina obrasle su šumom i niskim raslinjem. Nišani su razbacani, veliki broj je utonuo u tolikoj mjeri da kod pojedinih iz zemlje izviruju samo gornji dio nišana – glava.
Nišani su rađeni od kamena zelenog pješčara.

Staro mezarje i džamija
Džamija je iz 1971. godine kako kažu mještani ove mahale. U haremu džamije nalazi se mezarje sa starijim ali i novijim nadgrobnim spomenicima. Ukrasni motivi na starijim spomenicima nisu uočeni kao ni godina tako da se starost mezarja sa sigurnošću ne može utvrditi. Zanimljivo je da stanovništvo svoje naselje i nazivaju Mahala. U tako malom prostoru nalaze se tri mezarja s starim nišanima od koja su sva tri i danas aktivna.

Stare Bosanske kuće
U naselju Zagrobnice i Međeđa, posjećene su stare bosanske kuće.
Karakterističnog izgleda, pravokutne osnove, sa podrumom i prizemljem, trijemom i četverovodnim krovom. Podrum je izgrađen od kamena, a skeletna konstrukcija je drvena. Na prozorima se nalaze čelični demiri, a na krovu se mogu uočiti dvije badže.

U galeriji možete pogledati fotografije zabilježene ovim obilaskom.

 • DSC05877
 • DSC05887
 • DSC05888
 • DSC05891
 • DSC05899
 • DSC05929
 • DSC05931
 • DSC05932
 • DSC05933
 • DSC05942
 • DSC05946
 • DSC05948
 • DSC05955
 • DSC05957
 • DSC05959
 • DSC05969
 • DSC05975
 • DSC05979
 • DSC05981
 • DSC05988
 • DSC05990
 • DSC05996
 • DSC05997
 • DSC06005
 • DSC06009
 • DSC06032
 • DSC06056
 • DSC06060
 • DSC06064
 • DSC06069
 • DSC06081_Copy
 • DSC06106_Copy
 • DSC06110_Copy
 • DSC06115_Copy
 • DSC06120_Copy