Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

SADRŽAJ (Klikom na sliku ili na link možete pregledati cjelokupno izdanje BAŠTINA 6. SJEVEROISTOČNE BOSNE)

BAŠTINA
SJEVEROISTOČNE BOSNE bastina 6
BROJ 6. 2013.

ČASOPIS ZA BAŠTINU, KULTURNO-HISTORIJSKO I
PRIRODNO NASLIJEĐE

Northeast Bosnia's Heritage
Number 6, 2013.
Heritage magazine, Culture-historical