Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

SADRŽAJ (Klikom na sliku ili na link možete pregledati cjelokupno izdanje BAŠTINA 6. SJEVEROISTOČNE BOSNE)

BAŠTINA
SJEVEROISTOČNE BOSNE bastina 6
BROJ 6. 2013.

ČASOPIS ZA BAŠTINU, KULTURNO-HISTORIJSKO I
PRIRODNO NASLIJEĐE

Northeast Bosnia's Heritage
Number 6, 2013.
Heritage magazine, Culture-historical and natural heritage

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr. sc. Edin Mutapčić

Urednik u redakciji:
mr. sc. Rusmir Djedović

Članovi redakcije:
Benjamin Bajrektarević, prof., direktor Zavoda;
prof. dr. sc. Amira Turbić-Hadžagić;
prof. dr. sc. Ivan Balta; Samir Halilović, prof.,
prof . dr. sc. Adnan Tufekčić; prof. dr. sc. Izet Šabotić;
doc. dr. sc. Omer Hamzić; Munisa Kovačević, prof.,
mr. Semir Hadžimusić (sekretar)

Obrada:
Edina Halilović-Šarić, dipl.ing.tehn.

Izdavač:
JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Tuzlanskog kantona

Za izdavača:
Benjamin Bajrektarević, direktor Zavoda

Naslovna strana:
Izvorna grupa „Kalesijska trojka“ 60.tih godina XX. stoljeća

ISSN 1986-6895

Tuzla, 2014

SADRŽAJ

PROŠLOST

Miha Murko, Sead Beganović
Stručni izvještaj o arheološkom topografskom pregledu na širem području
Velinog Sela, BiH (10)

Dženan Brigić
Kontinuitet naseljenosti bosanske panonije od neolita do željeznog doba (32)

Ivana Andrić
Promjene u Tuzli za vrijeme austrougarske uprave s posebnim osvrtom na
fizionomiju i arhitekturu grada (40)

Senad Hujdurović
Energetika sjeveroistočne Bosne u periodu obnove i prvog petogodišnjeg
plana (1945.-1952.) (49)

Semir Hadžimusić
Analfabetski tečajevi i opismenjavanje stanovništva na području Lukavca
1945-1953. godine (54)

Elvir Selimović
Život u Srebrenici u periodu 1992 – 1995. godine (62)

Šemso Bećarević
Banovići /selo/ od osmanskog perioda do danas (71)

TRADICIJA

Abdullah Arifović , Rusmir Djedović
Naselje Tutnjevac kod Srebrenika 1935. godine (82)

Ekrem Sakić
Hanovi na „Staroj Testi“ u Tojšićima (90)

Mirnes Hasanspahić
Kulturno-historijsko naslijeđe oko izvora i gornjeg toka rijeke Orlje u blizini Olova (95)

Samir Halilović
Razvoj naselja Zukići kod Kalesije (102)

PORODICE I LIKOVI ZAVIČAJA

Abdullah Arifović
Prilog proučavanju porodice Arifović iz Tutnjevca (120)

Husein Bajrektarević
Prilog proučavanju Bajrektarevića iz Špionice Donje (124)

Mehmed Đedović
Vratit će se Ibro kada žito bude zrelo (126)

NASLIJEĐE – BAŠTINA

Tihomir Knežiček,
Graditeljska ostavština Italijana Cordignano i Candotti u Tuzli (134)

Zijad Halilović
Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Bučje, općina Srebrenica (151)

Nusret Mujagić
Uzroci i posljedice usporenog poslijeratnog razvoja gradskih
naselja u FBiH na primjeru Živinica (159)

Mirsad Omerčić
Privredno naslijeđe Tuzlanskog okruga iz vremena Austro-Ugarske
uprave(1878. -1918. godine) (173)

Jasmin Jajčević
Izdavačka djelatnost i mediji u Tuzli u periodu 1945. - 1953. godine (188)

Salih Strašević
Majdani kamena pješčara- Dubrave i Par selo (194)

PRIRODNO NASLIJEĐE

Mensur Zukić
Harmonia axyridis alohtona vrsta na području Bosne i Hercegovine (198)

Avdul Adrović, Adi Edi Kaloper
Nalaz fosilnih školjki kod Maoče u Sjeveroistočnoj Bosni (205)

Ahmed Dizdarević
Orijaška oskoruša (213)

AKTIVNOSTI ZAVODA

Rusmir Djedović, Semir Hadžimusić
Istraživanje izvorne muzike Sjeveroistočne Bosne tokom 2012.–2014.
godine (218)

Tijana Veljković
Izložba „Kuća sjeveroistočne Bosne“ (229)

Benjamin Bajrektarević
Naučni skup- naslijeđe Doboja i okoline (231)

PRIKAZI – RECENZIJE – OSVRTI

Sead Selimović,
Pasci Gornji & Petrovice Donje (1512.-2012.) (240)

Almira Bećirović
Monumenta Srebrenica II. (243)

Rusmir Djedović
Dvadeset godina djelatnosti mješovite srednje škole „Doboj Istok “ (1993 –
2013), (245)

Semir Hadžimusić
Zbornik radova „Naslijeđe Doboja i okoline“, (247)

Saradnici broja 6. časopisa Baština sjeveroistočne Bosne

1. Benjamin Bajrektarević, prof., direktor Zavoda, Tuzla
2. Mr.sc. Rusmir Djedović, Zavod, Tuzla
3. Miha Murko, dipl. arheolog, Slovenija
4. Prof. dr.sc. Tihomir Knežiček
5. Prof. dr.sc. Avdul Adrović, Prirodno-matematički fakultet, Tuzla
6. Prof. dr.sc. Sead Selimović, Filozofski fakultet, Tuzla
7. Prof. dr.sc. Nusret Mujagić, Živinice
8. Zijad Halilović, prof., Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, Sarajevo
9. Samir Halilović, prof., OŠ Memići
10. Mr. Semir Hadžimusić, Zavod, Tuzla
11. Ekrem Sakić, prof., OŠ Tojšići, Kalesija
12. Mr.sc. Almira Bećirović, OŠ Brčanska Malta, Tuzla
13. Mr.sc. Abdullah Arifović, Tutnjevac
14. Mirsad Omerčić, prof., Gračanica
15. Mr.sc. Senad Hujdurović, Gimnazija Ismet Mujezinović, Tuzla
16. Mr.sc. Ahmed Dizdarević, dipl. ing. šum., Tuzla
17. Tijana Veljković, dipl. ing. arh., Tuzla
18. Salih Strašević, Tuzla
19. Mehmed Đedović, književnik
20. Elvir Selimović. prof.
21. Mr. Jasmin Jajčević, Kalesija
22. Mr. Dženan Brigić, doktorant, Banovići
23. Mirnes Hasanspahić, doktorant, Olovo
24. Mensur Zukić, prof., Srebrenik
25. Adi Edi Kaloper,student
26. Husejn Bajrektarević, prof. ,Špionica
27. Šemso Bećarević, Banovići
28. Sead Beganović, Velino Selo, Slovenija
29. Ivana Andrić, prof., Katoličkiškolski centar, Tuzla