Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

SADRŽAJ (Klikom na sliku ili na link možete pregledati cjelokupno izdanje BAŠTINA 4. SJEVEROISTOČNE BOSNE)

ČASOPIS ZA BAŠTINU, KULTURNO-HISTORIJSKO I PRIRODNO NASLIJEĐEbastina 4

Northeast Bosnia's Heritage
Number 4, 2011.
Heritage magazine, Culture-historical and natural heritage

Glavni i odgovorni urednik:
doc. dr. sc. Edin Mutapčić

Urednik u redakciji:
mr. sc. Rusmir Djedović

Članovi redakcije:
Benjamin Bajrektarević, prof., direktor Zavoda; prof. dr. sc. Amira Turbić-Hadžagić;
prof. dr. sc.Ivan Balta; Samir Halilović, prof., doc. dr. sc. Adnan Tufekčić,
doc. dr. sc. Izet Šabotić; doc. dr. sc. Omer Hamzić; Munisa Kovačević, prof. (sekretar)

Izdavač:
JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Tuzlanskog kantona

Za izdavača:
Benjamin Bajrektarević, direktor Zavoda

Naslovna strana: Novoformirana nekropola stećaka na Rajskom jezeru kod
Živinica

ISSN
ON LINE 2232-7665

Tuzla, 2012