Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

PDF DOKUMENT "BAŠTINA SJEVEROISTOČNE BOSNE BROJ 11, 2019 MOŽETE PREUZETI KLIKOM NA SLIKU DESNO ILI OVDJE.

BAŠTINA SJEVEROISTOČNE BOSNE bastina broj 11 naslovna slika
BROJ 11

ČASOPIS ZA BAŠTINU, KULTURNO-HISTORIJSKO I PRIRODNO NASLIJEĐE

 

THE HERITAGE OF NORTHEAST BOSNIA,
NUMBER 11 

CULTURAL, HISTORICAL AND NATURAL HERITAGE MAGAZINE