Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

naslovna

Povodom realizacije projekta „Nišani sjeveroistočne Bosne“, kolektiv Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK u četvrtak 14. marta je organizovao posjetu Srebrenici i Bratuncu. Tom prilikom upriličeni su radno-konsultativni sastanci sa predstavnicima Medžlisa islamske zajednice Srebrenica i Bratunac.

Tokom terenskog istraživanja obišli smo lokalitet (mezarje) Bijele džamije u Srebrenici, gdje su evidentirani stari nišani izrađeni od zelenog pješčara, sa umjetničkim elementima izvedbi turbana i fesa. Izvršeno je datiranje nišana. Također, evidentirano je i staro mezarje kod džamije u mahali Crvena Rijeka.

U općini Bratunac evidentirano je staro mezarje u haremu džamije u Pobuđu. Slijedi dalji rad na obradi prikupljene dokumentacije, valorizaciji evidentiranog spomeničkog naslijeđa kao i nastavak terenskog istraživanja.

Ovom prilikom su predstavnici Zavoda posjetili i Memorijalni centar u Potočarima.

  • Pobuđe
  • Pobuđe1
  • Pobuđe2
  • Potočari
  • bijela_dzamija
  • bijela_dzamija_1
  • bijela_dzamija_2
  • bijela_dzamija_3