Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;
null

Semir Hadžimusić

Stručni saradnik za kulturno-historijsko, umjetničko i spomeničko naslijeđe
 
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 

 

Mr. Semir Hadžimusić

Biografija

Semir Hadžimusić, rođen je 18. aprila 1990. godine u Foči. Zbog agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, nakon izbjeglištva, krajem 1992. godine doseljava u rodno mjesto svoje majke, Prokosoviće, općina Lukavac. Od 1996. godine živi u Lukavcu, gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Već u trećem razredu gimnazije pohađa izbornu nastavu iz predmeta Historija, Geografija i Demokratija i ljudska prava.

Dodiplomski studij historije, kao prvorangirani kandidat, upisuje 2008. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a isti završava u junu 2012. godine. Na istom fakultetu je pohađao Drugi ciklus studija na usmjerenju Novi vijek i Savremeno doba.

U oktobru 2014. godine brani završni magistarski rad pod nazivom “Kultura Lukavca u periodu 1945.-1953. godine“, te time stiče stručno zvanje magistar historije.

Dobitnik je Srebrene plakete Univerziteta u Tuzli.

Sin je poginulog borca OS Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Od 2010. godine radi na više stručnih i naučnih projekata za nevladin i vladin sektor. U periodu oktobar 2014. - oktobar 2015. godine obavlja pripravnički staž na mjestu stručnog saradnika za kulturno-historijsko, umjetničko i spomeničko naslijeđe u JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, gdje je i danas zaposlen.

Ima položen stručni arhivistički-arhivarski ispit, stručni ispit za samostalan rad u obrazovanju, kao i ispit općeg znanja za rad u organima državne službe.

Od akademske 2017/2018. godine student je Trećeg ciklusa studija (doktorski studij) na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, usmjerenje Historija Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću.

Od akademske 2017/2018. godine na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli je angažovan kao asistent (stručnjak iz prakse) na izvođenju vježbi na Prvom i Drugom ciklusu studija.

Učesnik je nekoliko naučnih skupova, okruglih stolova, promocija, kao i dokumentarnih radio i televizijskih emisija. Autor je ( i koautor) jedne knjige, više stručnih i naučnih radova, osvrta, izvještaja i prikaza.

Član je Komisije za zaštitu, očuvanje i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Općine Lukavac.

Član je više nevladinih organizacija. Bavi se istraživanjem prošlosti Bosne i Hercegovine, s posebnim osvrtom na savremenu historiju, kulturno-historijsko naslijeđe sjeveroistočne Bosne, Lukavca i okoline.

Bibliografija

 1. Semir Hadžimusić, Kultura Lukavca u periodu 1945.-1953. godine, magistarski rad, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, 15. oktobar 2014. godine,
 2. Semir Hadžimusić, Mediha Kahrić, Kulturno-umjetničko stvaralaštvo u Lukavac Mjestu KUD Rudar, 1978-2018., Lukavac 2018.
 3. Semir Hadžimusić, „Analfabetski tečajevi i opismenjavanje stanovništva na području Lukavca 1945-1953. godine“, Baština sjeveroistočne Bosne, časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, br. 6., Tuzla 2014.
 4. Rusmir Djedović, Semir Hadžimusić, „Istraživanje izvorne muzike sjeveroistočne Bosne tokom 2012-2014. godine“, Baština sjeveroistočne Bosne, časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, br. 6., Tuzla 2014.
 5. Semir Hadžimusić, Zbornik radova s naučnog skupa „Naslijeđe Doboja i okoline“ - Prikaz, Baština sjeveroistočne Bosne, časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, br. 6., Tuzla 2014.
 6. Semir Hadžimusić, „Lukavački srez, administrativno-teritorijalne i društveno-ekonomske karakteristike – 1945.-1947. godine“, Gračanički glasnik, časopis za kulturnu historiju, br. 39., Gračanica 2015.
 7. Semir Hadžimusić, „Pregled dosadašnjih historiografskih istraživanja područja općine Lukavac“, Zbornik sažetaka sa naučne konferencije: Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac, Lukavac-Tuzla 2015.
 8. Semir Hadžimusić, „ Kulturno-prosvjetna i kulturno-umjetnička društva na području Lukavca od 1945. do 1955. godine“ , Zbornik sažetaka sa naučne konferencije: Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac, Lukavac-Tuzla, 2015.
 9. Kuća sjeveroistočne Bosne , izložbena afiša (priredili Munisa Kovačević i Semir Hadžimusić), Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, Tuzla 2015.
 10. Naučna konferencija: „Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac“, vijesti, Glasnik arhiva i arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XLV/2015, Sarajevo 2015.
 11. Semir Hadžimusić, „Stećci na području općine Lukavac“, Baština sjeveroistočne Bosne, časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe br. 7., Tuzla 2015.
 12. Semir Hadžimusić, „Kuća sjeveroistočne Bosne (izložba tradicionalne stambene arhitekture u Srebreniku i Tešnju)“, Aktivnosti Zavoda, Baština sjeveroistočne Bosne, br. 7., Tuzla 2015.
 13. Semir Hadžimusić, „Stara džamija u Priluku (Suadin Strašević)“, Prikaz, Baština sjeveroistočne Bosne, br. 7., Tuzla 2015.
 14. Semir Hadžimusić, „Pregled dosadašnjih historiografskih istraživanja općine Lukavac“, Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac , zbornik radova, Lukavac 2016.
 15. Mihad Sakić, Adi Ćorović, Semir Hadžimusić, „Čamdžića kuća – kulturno-historijsko naslijeđe Puračića“, Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac, zbornik radova, Lukavac 2016.
 16. Semir Hadžimusić, „Kulturno-prosvjetna i kulturno-umjetnička društva na području Lukavca od 1945 do 1953. godine“, Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac, zbornik radova, Lukavac 2016.
 17. Rusmir Djedović, Semir Hadžimusić, „Neki problemi pravnog okvira oblasti zaštite i korištenja naslijeđa Tuzlanskog kantona“, Zbornik radova sa naučnog skupa: Historija države i prava BiH. Izazovi i perspektive , Tuzla 2017.
 18. Munisa Kovačević, Semir Hadžimusić, „Problematika zaštite i korištenja naslijeđa općine Gradačac“, Kulturno-historijsko naslijeđe Gradačca, zbornik radova, Gradačac 2017.
 19. Jasmin Jajčević, Semir Hadžimusić, „Kulturno-prosvjetna društva u sjeveroistočnoj Bosni u periodu 1945-1949. godine“, Prilozi historiji Bosne i Hercegovine u socijalističkoj Jugoslaviji, zbornik radova, Sarajevo 2017.
 20. Semir Hadžimusić, „Privredni i urbani razvoj Banovića u prvim godinama nakon izgradnje pruge Brčko-Banovići (1946-1952),“ Zbornik radova sa Okruglog stola Sedam decenija pruge Brčko-Banovići, historijski, društveni, privredni i razvojni značaj, Tuzla 2017.
 21. Semir Hadžimusić, „Dovište na Tirinovcu kod Prokosovića, općina Lukavac“, Gračanički glasnik, časopis za kulturnu historiju br. 42., Gračanica 2016.
 22. Semir Hadžimusić, „Džamije u šeher Foči – povratak spomenika kulture“, Preporod, Islamske informativne novine, br. 2/1084., Sarajevo 15. januara 2017.
 23. Semir Hadžimusić, "Dovišta na području Lukavca i okoline, u prošlosti i danas", Preporod. Islamske informativne novine br. 17/1099, Sarajevo 1. septembar 2017.
 24. Semir Hadžimusić, „Zbornik radova: Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac“, Prikaz., Glasnik arhiva i arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XLV/2016, Sarajevo 2017.
 25. Semir Hadžimusić, „Arhivska praksa br. 19.“., Prikaz, Glasnik arhiva i arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XLV/2016, Sarajevo 2017.
 26. Semir Hadžimusić, „Značaj izučavanja lokalne historije za razvoj historiografije – primjer istraživanja prošlosti Lukavca“, DHS-Društvene i humanističke studije, br. 3., Tuzla 2017.
 27. Semir Hadžimusić, Historijska misao – Historical thought, 2., Prikaz, Arhivska praksa br. 20., Tuzla 2017.
 28. Semir Hadžimusić, „O.Zulić, I.Šabotić, Arhivska praksa 1998-2017. U povodu dvadeset godina publikovanja časopisa“, Prikaz, Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, br. 47., Sarajevo 2017.
 29. Semir Hadžimusić, „Osnivanje i rad biblioteka na području Lukavca u periodu 1945-1953. godine“, Baština sjeveroistočne Bosne,. časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, br. 9., Tuzla 2017.
 30. Rusmir Djedović, Semir Hadžimusić, Familija Begići iz Jarušaka Donjih kod Lukavca, Baština sjeveroistočne Bosne,. časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, br. 9., Tuzla 2017.
 31. Semir Hadžimusić, „Zbornik radova sa naučnog skupa: Bosanskohercegovački gradovi u procesu političke modernizacije 1850-1950, Mostar 2013“, Prikaz, Baština sjeveroistočne Bosne,. časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, br. 9., Tuzla 2017.
 32. Semir Hadžimusić, Adi Ćorović, „Vila Solvay u Lukavcu. Historijski osvrt i arhitektonski opis nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine“, Gračanički glasnik, časopis za kulturnu historiju, br. 44, Gračanica 2017.
 33. Semir Hadžimusić, Munisa Kovačević, „Doprinos Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli stručnom jačanju i razvoju institucija kulture na području Tuzlanskog kantona“, Druga međunarodna naučna konferencija: Društvene i humanističke nauke na raskršću, knjiga sažetaka, Tuzla 2018.
 34. Semir Hadžimusić, „Opismenjavanje stanovništva u sjeveroistočnoj Bosni u periodu obnove“, Arhivska praksa, br. 21, knjiga 2., Tuzla 2018.
 35. Semir Hadžimusić, „Školstvo u Lukavcu u periodu 1945-1953. godine“, Historijski pogledi, br. 1., Tuzla 2018.
 36. Semir Hadžimusić, Jasmin Jajčević, "Sead Selimović, Izet Šabotić, Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine 1992-1995, Tuzla 2017", Prikaz, Historijski pogledi br. 1., Tuzla 2018.

Članci na internetu (osim bastina.ba):

 1. „Lukavac ima pet nacionalnih spomenika BiH čije smo historijske vrijednosti tek djelimično svjesni“ (intervju Semir Hadžimusić), www.lukavacki.ba, 15. novembar 2016.
 2. „Željeznica u Lukavcu nekada i danas (Video/Foto)“/pripremio Semir Hadžimusić/ www.lukavacki.ba, 27. februar 2017.
 3. „Danas je Međunarodni dan spomenika i spomeničkih cjelina“ (pripremio Semir Hadžimusić), www.lukavacki.ba, 18. april 2017.
 4. „Zehra Deović. Sjećanje na doajenu bosanske sevdalinke“ (priredio Semir Hadžimusić), www.bnn.ba , 30. oktobar 2018.

Gostovanja na RTV do kraja 2018. godine:

 1. Hod vijekova , RTV TK (tri emisije: Vila u Lukavcu, Stara željeznička stanica u Lukavcu, Čamdžića kuća u Puračiću, 2015-2016.)
 2. Ramazanski program, RTV TK, O dovištima na TK., juni 2015.
 3. TV Liberty, Kula Zmaja od Bosne, Gradačac, 2015.
 4. Velikani sevdaha, Federalna TV, O Zehri Deović, snimanje u Lukavcu, 2015.emit. juni 2017
 5. Intervju za Agenciju Anadolija, izložba Kuća sjeveroistočne Bosne, septembar 2015.
 6. Otvoreni sajamski program, RTV Lukavac, Predstavljanje zbornika radova Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac, maj 2016.
 7. Promocija zbornika radova KHPN Lukavac, prilog za Dnevnik RTV TK, maj 2016.
 8. Povodom otvaranja izložbe „Kuća sjeveroistočne Bosne“ u Muzeju istočne Bosne dao više izjava za medije: BHT, Federalna TV, RTVTK, RTVSlon, RTV7, portali, 27-28., februar 2018.
 9. Džindijska džamija, Hod vijekova, RTVTK, mart 2018.
 10. Mejdanska džamija, Hod vijekova, RTVTK, maj 2018.
 11. Dan spomenika i godišnjica RTVTK, mart/april 2018.
 12. Gostovanje u otvorenom sajamskom programu RTV Lukavac povodom predstavljanja rada Komisije za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa općine Lukavac, maj 2018.
 13. Izjava o značaju pravoslavne crkve na Trnovcu u Tuzli za projekat studenata Odsjeka za žurnalistiku Filozofskog fakulteta u Tuzli,
 14. Snimanje emisije „Hod vijekova“, Mezar Džafera Altumbabića u Tuzli, april/maj 2018.
 15. „Volim ovo mjesto“, snimanje tri emisije o naslijeđu i turizmu općine Gradačac, Grada Tuzla i općine Lukavac, ljeto 2018.
 16. Naslijeđe i turizam u općini Lukavac, Milino Selo, RTV Lukavac, 6.9.2018.
 17. Gostovanje u emisiji „Lukavac na dlanu“, RTV Lukavac, novembar 2018.
 18. Manifestacija povodom 35. godina Zavoda, izjava za RTVL, RTVTK, RTV7, Avaz, decembar 2018.
 19. Više izjava za štampu i portale...