Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

11

Dana, 7. aprila 2021. godine u Gradskoj upravi u Tuzli je održan sastanak delegacije Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona na čelu sa direktorom mr.sc. Kemalom Nurkićem i Grada Tuzla na čelu sa gradonačelnikom Jasminom Imamovićem.

 

 

 

Tema je bila zaštita i sanacija Barutane u Tuzli, a zaključeno je da je to zajednički interes Grada Tuzla i Zavoda. U narednom periodu bit će definisane konkretne aktivnosti kako bi se započelo sa obnovom ovog vrijednog fortifikacijskog objekta nepokretne kulturne baštine.

Sem toga, direktor Nurkić je obavjestio gradonačelnika Imamovića da će Zavod u ovoj godini izvršiti obilježavanje značajnog broja nacionalnih spomenika na području Grada Tuzla, te da će se i ovaj projekat provoditi u saradnji sa Gradom.

11