Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

naslovU organizaciji Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona su u toku pripreme za početak projekta uređenja nekropole stećaka na lokalitetu „Mezarje“ u Sniježnici, općina Teočak.

 

Nekropola se nalazi u centru naselja Sniježnica. Stećci su smješteni u jednom dijelu ograđenog mezarja koje je i danas aktivno. Nekropola je u jako lošem stanju, stećci su oštećeni, prevrnuti, izmještani, zapušteni. Na terenu je evidentirano 13 stećaka: 3 sanduka, 5 sljemenjaka, 1 stub i 4 ostatka stećka (tj. stećci neutvrdivog oblika). Na jednom od stećaka nalazi se i natpis. Stećak se nalazio na prostoru mezarja sa skupinom ostalih stećaka, ali je danas dio betonirane ograde kojom je ograđeno mezarje. U epitafu se navodi da tu „leže Veseoko Golubović na svojoj zemlji plemenitoj...“, te da je spomenik podiglo „...njegovih sedam sinova“.

Realizacijom projekta uređenja nekropole i ovaj stećak će biti vraćen na nekropolu, te zaštićen zajedno sa drugim stećcima. Tim povodom, stručni tim Zavoda je 31. marta 2021. godine posjetio navedeni lokalitet, a neke od fotografija sadašnjeg stanja nekropole su date u prilogu.

1 Copy

4 Copy

5 Copy