Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

gradinatuzla CopyStručni tim Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK,u sastavu: mr. Semir Hadžimusić, stručni saradnik za kulturno-historijsko naslijeđe i Mensur Smajlović prof., stručni saradnik za dokumentaristiku, u četvrtak 4. marta 2021. godine, izvršili su terensko snimanje stanja objekta Barutane na Gradini u Tuzli s ciljem pokretanja pripremnih radova zaštite i sanacije istog.

Prva faza radova na zaštiti i sanaciji Barutane treba bit provedena tokom 2021. godine, a ista je jedan od projekata u okviru provedbe novog Zakona o zaštiti kulturne baštine TK.

Više fotografija sa terena pogledajte na facebook stranici Zavoda Facebook

 

gradinatuzla Copy