Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

1eZavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK je podržao ideju Edina Hodžića zv. Kamenica iz Gradačca, da izradi repliku stećka i istu postavi na javnom prostoru u Gradačcu.

Stručni tim Zavoda je preporučio da to bude reprezentativni stećak “sljemenjak s postoljem” na kojem će biti uklesan natpis i odabrani motivi s više stećaka sa područja Tuzlanskog kantona. Idejno rješenje je predstavljeno na sastanku u Zavodu, u srijedu 19. februara 2020. godine a narednih dana će početi i konkretan rad na realizaciji ovog nesvakidašnjeg djela.

edo1