Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Zaposlenici Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona će tokom decembra uzeti učešće na slijedećim stručnim i naučnim događajima:

- Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, petak, 6. decembar 2019., 10:30h

UNESCO-ove KONVENCIJE I BOSANSKA ISKUSTVA NA ISTRAŽIVANJU NEMATERIJALNE BAŠTINE, (Učešće: mr.sc. Rusmir Djedović)

- KUD „Puračić“ Puračić, Dom kulture u Puračiću, petak, 6.decembar 2019., 17h

PROMOCIJA KNJIGE „PURAČKA SOFRA“ (Učešće: mr. Semir Hadžimusić)

- Društvo historičara Tuzla, Dramar centar, Subota, 7. decembar 2019., 10h

NAUČNI SKUP „HISTORIJA TUZLE – POTREBE I MOGUĆNOSTI HISTORIOGRAFSKE ISTRAŽENOSTI“ (Učešće: mr.sc. Kemal Nurkić, mr.sc. Rusmir Djedović)

- Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla, hotel Tuzla, srijeda 18. decembar 2019., 18h

TRIBINA: ZNAČAJ UPISA SEVDALINKE NA UNESCO-vu „REPREZENTATIVNU LISTU NEMATERIJALNOG NASLIJEĐA ČOVJEČANSTVA“ (Učešće: mr. Semir Hadžimusić)

- Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla 20 i 21. decembar 2019.

„830 GODINA POVELJE BANA KULINA“ (Učešće: mr.sc. Rusmir Djedović, mr.sc. Kemal Nurkić)

  • 1a
  • 1b
  • 1c_slika