Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

20190517103346393598Na 29. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održanoj 16. maja u Sarajevu, predsjedavajući Komisije Amir Pašić i članovi Radoje Vidović i Goran Milojević donijeli su odluke o proglašenju sljedećih dobara nacionalnim spomenicima BiH:

  1. Arheološko područje – Nekropola sa stećcima u Humilišanima kod Mostara, Grad Mostar,
  2. Istorijsko gradsko područje Trebinja, Grad Trebinje,
  3. Graditeljska cjelina – crkva Sv. Jovana Krstitelja zajedno sa pokretnim naslijeđem i pravoslavnim grobljem u Donjem Vrbnu, Grad Trebinje,
  4. Spomenik – Husinski rudar (Spomenik rudarima palim u Husinskoj buni i revoluciji), Grad Tuzla.

 

Kada je u pitanju Spomenik Husinski rudar peticiju za proglašenje ovog dobra spomeničkog naslijeđa nacionalnim spomenikom BiH podnio je Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

https://bastina.ba/index.php/40-zavod/vijesti/566-spomenik-husinski-rudar-u-tuzli-apliciran-za-proglasenje-nacionalnim-spomenikom-bih

Na 29. sjednici članovi Komisije su zaključili da se istorijska građevina – Stambeno-poslovni objekat Vakufa Čokadži Sulejmana u Sarajevu, općina Stari Grad, i arheološko područje – Nekropola sa stećcima u Humilišanima kod Mostara, Grad Mostar, uvrste na Listu ugroženih spomenika BiH.

Članovi Komisije usvojili su izmjene i dopune Odluke o proglašenju mjesta i ostataka – Avdića džamija u Plani, opština Bileća, nacionalnim spomenikom. Prvobitna odluka za ovo dobro odnosila se na zaštitu mjesta i ostataka. Objekat je u međuvremenu u cijelosti rekonstruiran i revitaliziran te se izmjenama i dopunama odluke štiti kao graditeljska cjelina sa novim mjerama zaštite.

Pored toga, na protekloj sjednici usvojena je izmjena i dopuna Odluke o proglašenju istorijskog spomenika – Aškenaski hram u Sarajevu, opšina Stari Grad nacionalnim spomenikom BiH. Izmjena i dopuna odluke odnosi se na pokretno naslijeđe koje je ovom izmjenom uvršteno u predmetnu odluku. Dakle, pored objekta Aškenaskog hrama, štite se i bogoslužbene knjige (dvije Tore) koje su u upotrebi (košer) i čuvaju se u ovom hramu.

Na 29. sjednici, Komisija je donijela odluke o neispunjavanju kriterija za proglašenje sljedećih dobara nacionalnim spomenicima BiH:

Džamija u Jelovče selu u Gradačcu,
Džamija Novalići Gradačac, i
Džamija Mionica Centar (Gazijska džamija) u Gradačcu.

Pored toga, Komisija je usvojila Odluku o produženju režima zaštite za četiri dobra sa Liste peticija.

Dvadesetdevetoj sjednici su, uz članove Komisije, prisustvovali i predstavnici međunarodne zajednice u BiH