Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

b3U ponedjeljak, 1. aprila 2019. godine, u organizaciji Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, predstavnici Instituta za arheologiju i studenti Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su počeli realizaciju projekta „Sanacija, restauracija i konzervacija lokaliteta nekropola sa stećcima Stare kuće-Nikolići, Donje Breške, Tuzla“.

U prvoj fazi bit će urađeni pripremni radovi koji obuhvataju precizno georeferenciranje, geofizička istraživanja, otvaranje testnih sondi, te probna čišćenja.

Radi se o nekropoli stećaka koja ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine i koja je bila znatno ugrožena. Implementacija projekta podrazumjeva uređenje lokaliteta, a kod iste će se postaviti nedostajuća obilježja (informaciona tabla, putokaz i dr.)

Finansijsku podršku za realizaciju prve faze projekta obezbjedio je Grad Tuzla.

  • b1
  • b2
  • b3
  • b4
  • b5
  • b6