Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

naslovna sandzak 1Prosvjetni radnici koji rade u nastavi na bosanskom jeziku u školama u Srbiji (Sandžaku) su u organizaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća Srbije bili na studijskoj posjeti Tuzlanskom kantonu.

U okviru posjete upoznali su se sa dijelom kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona (posjeta Srebreniku i Gradačcu), učestvovali u radu konferencije „Modeli u nastavi bosanskog jezika u obrazovnim procesima u BiH, Srbiji (Sandžak), Švedskoj i Njemačkoj“ i drugo.

U četvrtak, 1. novembra 2018. godine, za delegaciju iz Sandžaka je upriličen prijem u Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona. Razgovarano je o mogućnostima saradnje na realizaciji zajedničkih projekata s ciljem stručnog usavršavanja nastavnika i slično.

Više fotografija sa posjete Zavodu možete pogledati OVDJE.

naslovna sandzak 1