Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

naslovna vijesti

U četvrtak, 1. novembra 2018. godine u prostorijama Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona je upriličen sastanak delegacije Međunarodnog udruženja Interaktivne otvorene škole Tuzla (MIOS), predvođene direktoricom Edinom Malkić i Zavoda na čelu sa direktorom Kemalom Nurkićem.

Razgovarano je o dosadašnjoj saradnji Zavoda i MIOS-a, kao i perspektivama buduće saradnje.

slika 2