Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

naslovna tolisaDana, 25. 10. 2018. godine stručni tim JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, u suradnji sa Ministarstvom za kulturu, sport i mlade TK na čelu sa ministricom Slavenom Vojinović, te predstavnici općine Kladanj su obišli nekropolu sa stećcima na lokalitetu Toliša ili Toluša u naselju Noćajevići, općina Kladanj. Navedena nekropola se do nedavno nalazila na površini koja je bila označena kao minirana.

Nekropola je evidentirana u Zavodovom elaboratu “Kulturno-istorijsko i prirodno naslijeđe opštine Kladanj”, iz 1990. godine i tada je brojala 48 stećaka. Tokom rata 1992-1995. godine kroz ovu nekropolu iskopani su rovovi.

Radi daljeg istraživanja i valorizacije ove nekropole bilo je potrebno da se ovaj lokalitet što prije stavi kao prioritet za čišćenje od minsko-eksplozivnih sredstava. U saradnji sa Kantonalnom upravom civilne zaštite Tuzla i Općinom Kladanj obratili smo se BHMAC-u Regionalni ured u Tuzli, te ih upoznali sa problemom. Tokom 2017. godine urađen je projekat deminiranja prostora gdje se nalaze stećci, a u augustu mjesecu 2018. godine izvršena je ceremonija primopredaje deminirane površine.

Tokom navedenog terenskog istraživanja i bilježenja trenutnog stanja stećaka utvrdili smo da je veliki broj istih oštećen, prevrnut i utonuo u zemlju. Izvršena su detaljna mjerenja svakog pojedinačnog stećka kao i evidentiranje broja stećaka, oblika i ukrasnih motiva. Predstoji izrada registracijskog obrasca za navedenu nekropolu kako bi ista bila uvrštena u Registar dobara kulturno-historijskog naslijeđa, koju Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa vodi za općinu Kladanj.

Cilj terenskog istraživanja jeste izrada projekta zaštite i prezentacije ovog vrijednog dobra srednjovijekovnog naslijeđa.

  • naslovna_tolisa
  • tol0
  • tol1
  • tol2
  • tol3
  • tol5
  • tol6
  • tol8
  • tol9
  • tolisa