Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

20181023 131601U utorak, 23. oktobra 2018. godine u posjeti Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK boravio je mr. Dženan Brigić, doktorant na Odsjeku za prapovijesnu arheologiju Sveučilišta u Zagrebu.

Tom prilikom je upriličen sastanak sa stručnim timom i direktorom Zavoda, mr. sc. Kemalom Nurkićem. Razgovarano je o dosadašnjoj saradnji, kao i perspektivama za novu stručnu saradnju u pogledu arheoloških istraživanja Tuzle, odnosno Tuzlanskog kantona. Upravo je i tema doktorske disertacije, mr. Brigića vezana za arheološka istraživanja neolita našeg područja (Gornja Tuzla).

  • 20181023_131240
  • 20181023_131601