Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

1

U Etno-avliji Mačkovac u Banovićima je u nedjelju, 5. augusta 2018. godine organizovana manifestacija Dan otvorenih vrata. Tom prilikom su brojni posjetioci mogli uživati u bogatom kulturno-umjetničkom programu, kao i drugim sadržajima u duhu tradicije i naslijeđa kojima raspolaže ova nadasve poznata destinacija.

U programu koji je priredio organizator učestvovali su i predstavnici Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona (Benjamin Bajrektarević, direktor i mr.sc. Rusmir Djedović, stručni saradnik), kojima je ovom prilkom uručena zahvalnica za doprinos u realizaciji ove manifestacije.

Pogledajte dio fotografija koje je zabilježio novinar Hasan Čalić, a više fotografija pronađite i na službenim stranicama Etno-avlije Mačkovac.

https://www.facebook.com/pg/mackovacetnoavlija/photos/?tab=album&album_id=495261497563789

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5