Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

muftija

Muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović primio je, u petak 6. jula, direktora Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK Benjamina Bajrektarevića, kao i prof. dr. Mirsada Kunića (Filozofski fakultet u Tuzli) i Semira Hadžimusića, stručnog saradnika u Zavodu.

Direktor Bajrektarević je predstavio dosadašnji rad istakavši da Zavod ove godine obilježava 35 godina postojanja i rada. S tim u vezi počele su i pripreme za obilježavanje ove godišnjice.

Muftija Fazlović je istakao važnost brige za kulturno naslijeđe u našoj zemlji, očuvanje tradicije i zaštitu građevina proglašenih nacionalnim spomenicima među kojima je i veliki broj džamija.

Razgovarano je i o očuvanju usmene tradicije, te o vidovima buduće saradnje ustanova Islamske zajednice i Zavoda.

muftija2

http://muftijstvotz.ba/muftija-primio-predstavnike-zavoda-za-zastitu-i-koristenje-kulturno-historijskog-i-prirodnog-naslijedja-tk/