Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

vinkovci 1Uspostava saradnje na pripremi zajedničkih aplikacija za predstojeći poziv u okviru INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. bila je tema sastanka održanog u Vinkovcima u utorak 10.04.2018. godine.

vinkovci 1Na sastanku su pored domaćina sastanka, predstavnika Vukovarsko-srijemske županije i Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije – HRAST iz Vinkovaca, prisustvovali predstavnici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za trgovinu, turizam i saobraćaj Tuzlanskog kantona, Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, Općine Teočak, Općine Srebrenik, Grada Ilok, Općine Nuštar te lokalnih razvojnih agencija sa područja Vukovarsko-srijemske županije i Udruženja Nezavisni biro za razvoj (NBR) iz Gradačca/Modriče.

Tokom sastanka istaknuto je da je 2018. godina proglašena godinom kulturne baštine od strane Europske komisije, što je svakako prilika da se dodatna pažnja i fokus posveti razvojnim projektima iz ove oblasti. Održani sastanak je bio prilika da se dogovore konkretni koraci i saradnja institucija sa područja Tuzlanskog kantona i Vukovarsko-srijemske županije u svrhu pripreme projektnih prijedloga za spomenuti poziv, a koji će biti usmjereni na očuvanje kulturno-historijskog nasljeđa u funkciji razvoja turizma pograničnog područja.

  • vinkovci_1
  • vinkovci_2
  • vinkovci_3
  • vinkovci_4