Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

U izdavaštvu Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona objavljena je knjiga pod naslovom „Kulturno-umjetničko stvaralaštvo u Lukavac Mjestu KUD Rudar, 1978-2018, autora mr. Semira Hadžimusića i Medihe Kahrić.

Radi se o monografiji koja obrađuje i predstavlja rad jednog od najznačajnijih kulturno-umjetničkih društava na području Lukavca i sjeveroistočne Bosne, kroz 40. godina kontinuiranog i uspješnog rada na očuvanju nematerijalne kulturne baštine. Sem toga, autori govore o tradiciji na kojoj je nastao KUD „Rudar“, o Gajretu, Preporodu, Omladinskom KUD-u Lukavac, što znači da je Rudar još i mnogo stariji, ali da se kontinuirani rad pod ovim imenom odvija 40. godina. U knjizi se govori i o historijskom razvoju Lukavca, područja Mjesne zajednice Lukavac Mjesto (Turski Lukavac) i drugo.

Promocija knjige će se održati u Domu kulture Lukavac Mjesto, u četvrtak 10. maja 2018. godine, sa početkom u 19h.

Promotori su: prof. dr. Mirsad Kunić, prof. dr. Edhem Muftić, mr.sc. Munib Efendić, uz učešće autora.

Dobrodošli !

objava 2